Ốp lưng Samsung Galaxy S9 Plus UAG Monarch Series – Black

Ốp lưng Samsung Galaxy S9 Plus UAG Monarch Series – Black

Lý do bạn nên chọn sản phẩm này!

  • Ốp lưng cao cấp nhất toàn cầu, được sản xuất bởi UAG (Mỹ)
  • Cấu trúc 5 lớp bảo vệ tốt nhất đã được chứng nhận
  • Đáp ứng tiêu chuẩn Quån đội Mỹ về khả năng bảo vệ thiết bị
  • Viền nhô cao bảo vệ màn hình tối đa
  • Thiết kế dành riêng cho Samsung Galaxy S9 Plus

Continue reading “Ốp lưng Samsung Galaxy S9 Plus UAG Monarch Series – Black”