Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Crimson

Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series -Crimson

Lý do bạn chọn sản phẩm này!

 • – Ốp lưng cao cấp nhất toàn cầu, sản xuất bởi UAG (Mỹ)
 • – Cấu trúc 5 lớp bảo vệ tốt nhất đã được chứng nhận
 • – Đáp ứng tiêu chuẩn Quån đội Mỹ về khả năng bảo vệ thiết bị
 • – Viền nhô cao bảo vệ màn hình
 • – Thiết kế cho iPhone X Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Crimson”
Advertisements

Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Platinum

Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Platinum

Lý do bạn chọn sản phẩm này!

 • – Ốp lưng cao cấp nhất toàn cầu, sản xuất bởi UAG (Mỹ)
 • – Cấu trúc 5 lớp bảo vệ tốt nhất đã được chứng nhận
 • – Đáp ứng tiêu chuẩn Quån đội Mỹ về khả năng bảo vệ thiết bị
 • – Viền nhô cao bảo vệ màn hình
 • – Thiết kế cho iPhone X

Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Platinum”

Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Ash

Ốp lưng iPhone X PLASMA UAG  – ASH

Tại sao bạn mua sản phẩm này!?

– Sản phẩm ốp lưng sản xuất cho iPhone X

– Sử dụng được với sạc không dåy và NFC (Apple Pay…)

– Thiết kế với 3 lớp bảo vệ (three layer protection), bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là 4 góc và cạnh máy.

– Thương hiệu UAG nổi tiếng và đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Quån đội Mỹ.

– Thời trang và cá tính, 5 màu để chọn lựa

– Thiết kế để dễ dàng sử dụng các nút bấm, cổng kết nối dễ dàng nhất, không vướng Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Ash”

Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – ICE

Ốp lưng iPhone X PLASMA UAG  – ICE

Tại sao bạn mua sản phẩm này!?

– Sản phẩm ốp lưng sản xuất cho iPhone X

– Sử dụng được với sạc không dåy và NFC (Apple Pay…)

– Thiết kế với 3 lớp bảo vệ (three layer protection), bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là 4 góc và cạnh máy.

– Thương hiệu UAG nổi tiếng và đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Quån đội Mỹ.

– Thời trang và cá tính, 5 màu để chọn lựa

– Thiết kế để dễ dàng sử dụng các nút bấm, cổng kết nối dễ dàng nhất, không vướng Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – ICE”

Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Citron

Ốp lưng iPhone X PLASMA UAG  – Citron

Tại sao bạn mua sản phẩm này!?

– Sản phẩm ốp lưng sản xuất cho iPhone X

– Sử dụng được với sạc không dåy và NFC (Apple Pay…)

– Thiết kế với 3 lớp bảo vệ (three layer protection), bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là 4 góc và cạnh máy.

– Thương hiệu UAG nổi tiếng và đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Quån đội Mỹ.

– Thời trang và cá tính, 5 màu để chọn lựa

– Thiết kế để dễ dàng sử dụng các nút bấm, cổng kết nối dễ dàng nhất, không vướng Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Citron”

Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Graphite

Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Graphite

Lý do bạn chọn sản phẩm này!
– Ốp lưng cao cấp nhất toàn cầu

– Cấu trúc 5 lớp bảo vệ tốt nhất đã được chứng nhận

– Đáp ứng tiêu chuẩn Quån đội Mỹ về khả năng bảo vệ thiết bị

– Viền nhô cao bảo vệ màn hình

– Thiết kế cho iPhone X Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Monarch Series – Graphite”

Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Cobalt

Ốp lưng iPhone X PLASMA UAG  – Cobalt

Tại sao bạn mua sản phẩm này!?

– Sản phẩm ốp lưng sản xuất cho iPhone X

– Sử dụng được với sạc không dåy và NFC (Apple Pay…)

– Thiết kế với 3 lớp bảo vệ (three layer protection), bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là 4 góc và cạnh máy.

– Thương hiệu UAG nổi tiếng và đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Quån đội Mỹ.

– Vẫn giữ được nét thời trang, có 5 màu để chọn lựa

– Thiết kế để dễ dàng sử dụng các nút bấm, cổng kết nối dễ dàng nhất, không vướng Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Cobalt”

Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Magma

Ốp lưng iPhone X PLASMA UAG  – Magma

Tại sao bạn mua sản phẩm này!?

– Sản phẩm ốp lưng sản xuất cho iPhone X

– Sử dụng được với sạc không dåy và NFC (Apple Pay…)

– Thiết kế với 3 lớp bảo vệ (three layer protection), bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là 4 góc và cạnh máy.

– Thương hiệu UAG nổi tiếng và đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Quån đội Mỹ.

– Thời trang và cá tính, 5 màu để chọn lựa

– Thiết kế để dễ dàng sử dụng các nút bấm, cổng kết nối dễ dàng nhất, không vướng Continue reading “Ốp lưng iPhone X UAG Plasma – Magma”

Ốp lưng iPhone 7 UAG Plyo – ASH

Ốp lưng iPhone 7 Plyo UAG bảo vệ và thời trang – Màu xám khói (ASH)

Tại sao bạn mua sản phẩm này!?

 • – Kết cấu 2 phần cứng và dẻo, bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là 4 góc và cạnh máy.
 • – Thương hiệu UAG nổi tiếng và đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Quån đội Mỹ.
 • – Vẫn giữ được nét thời trang, có 3 màu để chọn lựa
 • – Thiết kế để dễ dàng sử dụng các nút bấm, cổng kết nối dễ dàng nhất, không vướng

Continue reading “Ốp lưng iPhone 7 UAG Plyo – ASH”

Ốp lưng Samsung Galaxy Note 8 UAG PLYO – Crimson

Ốp lưng Samsung Galaxy Note 8 Plyo UAG bảo vệ và thời trang – Màu đỏ (Crimson)

Tại sao bạn mua sản phẩm này!?

– Sản phẩm ốp lưng sản xuất cho Samsung Galaxy Note 8

– Kết cấu 2 phần cứng và dẻo, bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là 4 góc và cạnh máy.

– Thương hiệu UAG nổi tiếng và đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Quån đội Mỹ. Continue reading “Ốp lưng Samsung Galaxy Note 8 UAG PLYO – Crimson”